HAGENS - Strategisch PR bureau Amsterdam
190312-Stadgenoot-Taalpartnerbijeenkomst-si-20.jpg

Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam | Taalakkoord


 

In Nederland zijn er 1,3 miljoen mensen (tussen 16-67 jaar oud) laaggeletterd, waarvan 65% het Nederlands als moedertaal heeft. In Amsterdam zijn er naar schatting 100.000 mensen laaggeletterd. Dit heeft als gevolg dat veel organisaties en bedrijven in Amsterdam te maken hebben met mensen (werknemers, patiënten of klanten) die moeite hebben met taal. Daarom heeft Gemeente Amsterdam het Amsterdams Taalakkoord tot leven geroepen. Om de ambitie te verwezenlijken om de taalvaardigheid van Amsterdammers te vergroten, trekt de gemeente op met Amsterdamse bedrijven uit de stad – zoals GVB, Ymere, OBA, Schiphol, VUmc, en ROC. De partners van het Taalakkoord delen deze ambitie en zetten zich in om laaggeletterdheid aan te pakken - beleidsmatig én praktisch, zowel op bestuurlijk niveau als op de werkvloer.  

Gemeente Amsterdam schakelde HAGENS in om een onderzoek te ontwikkelen, om de behoefte aan netwerkontwikkeling tussen de Taalpartners in kaart te brengen. Aan de hand van de resultaten formuleerde we een communicatieadvies.  

Maatschappelijk relevant én urgent. Een analytisch vraagstuk mét een concrete aanpak als uitkomst. Een perfecte opdracht voor HAGENS, dus.